Hållbarhet

Zambia-smartklimat

Målsättning: En mer hållbar Pizzeria. Därför klimatkompenserar vi genom trädplantering i Zambia. Ett ansvarstagande för att vi bryr oss om framtiden & kommande generationer. Att vi klimatkompenserar bidrar bl.a. till en mer hållbar konsumtion samt påverkar den globala utvecklingen i rätt riktning.

Här kan du läsa mer om vår klimatkompensation

Projekt Zambia